Araş. Gör. MUSTAFA AMMAR KILIÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MUSTAFA AMMAR KILIÇ

T: (0282) 250 2740

M makilic@nku.edu.tr

W makilic.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DİN SOSYOLOJİSİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez: Belirlenmedi
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2013-2016
Tez: İslamcı Hâfızada "Emek" Sorunu: Türkiye´de 1980-2000 Arası İslamcı Dergilerde Sosyal Adalet Söylemi (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez: Belirlenmedi
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / SOSYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
2014-2017
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Din Sosyolojisi
İktisat Sosyolojisi
Değişme,Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KILIÇ M. A., Ovamir Anjum. Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol. 2, pp. 135-141, 2016.
Kitap Kritiği Index Islamicus
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , Türkiye İslamcılığı, Radikalleşme ve Sosyal Adalet Söylemi (1984-1997), 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu: 1908’den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler (20.04.2018-22.04.2018).
Tam metin bildiri